Uitklappen

Boek

Titel Chronyk Van Hoorn, Daar in het Begin, Aanwasch, en tegenwoordige Staat dier Stad verhaalt worden. Als Mede De Gedenkwaardige Geschiedenissen die, zo voor, in, als na den trubbel, in of omtrent dezelve en door geheel West-Vriesland gebeurt zyn, tot het Jaar 1630. Beschreven door Theodorus Velius, In zyn E. leven Doctor in de Medicynen en Raad der zelver Stad. Dezen vierden Druk met Aantekeningen vermeerdert Door Sebastiaan Centen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122743-1

Vervaardiging

Maker Velius, Theodorus | Centen, Sebastiaan
Datering 1740

Onderwerp

Trefwoorden topografie, geschiedenis, 1601-1650, Hoorn (stad), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie