Uitklappen

Boek

Titel Beschryving Der Stad Bergen Op Den Zoom. Verrykt met een omstandig bericht van het beleg dier Vesting door de Fransschen in den Jaare 1747. Benevens een platte grond des Belegs en eenige Authentique Relaasen, ter dier tyde gemeen gemaakt. Kunnende dienen tot een Supplement op de Vaderlandsche Historie, Door den Heer J. Wagenaar. Te Amsterdam.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122736

Vervaardiging

Maker Fokke Simonsz, Arend
Datering 1780

Onderwerp

Trefwoorden topografie, geschiedenis, 1751-1800, Bergen op Zoom, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie