Uitklappen

Boek

Titel Oudheden En Gestichten Van Rhynland, En wel voornamentlijk van de Stad Leiden: Of Beschryving van de Kerken, Kloosters, en Godshuizen, die van tyd tot tyd zoo te Leiden als in Rhynland zyn gesticht: benevens een verhaal van haare begiftingen, vrydommen, voorrechten, Oversten; mitsgaders van de geleerde of roemwaardige Mannen, die te Leiden of onder Rhynland gebooren zijn, of gebloeit hebben. Getrokken uyt de oude Handschriften van Kerken en Kloosters, en uyt veele andere gedenkstukken; ten meesten deele noit in 't licht gegeeven. Uyt het Latijn vertaald, En met Aantekeningen opgehelderd, Door H.V.H. Met koopere Platen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122783

Vervaardiging

Maker Heussen, Hugo Franciscus van | Rijn, Hugo van
Datering 1719

Onderwerp

Trefwoorden topografie, geschiedenis, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie