Uitklappen

Boek

Titel Inleiding Tot De Kennisse En Het Gebruyk Der Oneindig Kleinen. In Twee Afdeelingen Behelzende de Grondbeginselen van de Differentiaal En Integraal Rekening. Met Een Byvoegsel Over Het Verdeelen Van Een Gebrooke Functie, Ten dienste der Leerlingen opgesteld Door J.A. Fas, A.L.M. Phil. D. en Lector der Wiskunde, aan 's Lands Hooge School te Leyden.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122780

Vervaardiging

Maker Fas, Johannes Arent
Datering 1775

Onderwerp

Trefwoorden wiskunde, onderwijs, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie