Uitklappen

Boek

Titel Historische Beschryvinge Van Culemborg; Behelzende een Naemlyst der Heeren Van Bosichem, Benevens der Heeren En Graeven Van Culemborg, Gesproten uit de Aloude Graeven Van Teysterband; Derzelver Huwelyken, Nakoomelingen, en het Merkwaerdige 't welk onder Haere Regeeringe is voorgevallen. Mitsgaders een Beschryvinge van de stad Culemborg Derzelver Regeeringwyze, Gebouwen, zoo Wereldlyke als Geestelyke; Aloude Handvesten, Privilegien en Voorrechten, enz. Alles by een gebragt Uit Bekende en Beroemde Historie-schryvers, Oude Handschriften, Brieven en Egte Stukken. Door A.W.K. Voet Van Oudheusden. Eerste Deel. Met Kopere Plaeten.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122777

Vervaardiging

Maker Voet van Oudheusden, Arnoud Walraed Karel
Datering 1753

Onderwerp

Trefwoorden topografie, geschiedenis, 1751-1800, Culemborg, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie