Uitklappen

Boek

Titel De Werken van Mars Of de Konst des Oorlogs. Verdeeld in drie Deelen. Waar van 't I. Onderwijst den Stijl om allerhande Geregelde Plaatsen te versterken. II. Verklaart derselver Bouwingen, volgens de Stellingen der alder-vermaartste Autheuren, die tot nu toe daarvan gehandelt hebben ; benevens de Bouwings Stijl deses Schrijvers. III. Leert de Bedieningen der Ruytery en Voetvolk; handelt van 't Geschut; en geeft den Stijl om de Plaatsen aan te tasten en te verdedigen: Benevens een omstandige Verklaaring der Turksche Krijgs-Magt, so tot Aantasting als Verdediging. Verçiert met meer dan 400 konstige Kopere Plaaten. Door Allain Manesson Mallet, Mathematicus van sijn Aller-Christelijkste Majesteyts Pagies der kleyne Ecurie; Eertijts Ingenieur, en Sergeant Majoor van d'Artillerie in Portugaal. Den Tweeden Druk met meer dan 100 Plaaten vermeerdert, en doorgaens verbetert. Uyt het Frans Vertaalt.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112479

Vervaardiging

Maker Manesson Mallet, Allain | Smallegange, Mattheus
Datering 1686

Onderwerp

Trefwoorden versterkingskunst, 1651-1700, Frankrijk, Nederland
Minder informatie
Meer informatie