Uitklappen

Boek

Titel Beschrijvinge der Stadt Leyden. Inhoudende 't Begin, den voortgang, ende den wasdom der selver: de stichtinge van de Kercken, Cloosteren, Gasthuysen, ende andere Publijcque Gestichten, etc. desgelijcx de oprechtinge vande Academie, ende de Collegien Theologie. Mitsgaders Verhael van alle de Belegeringen, ende Aenslagen, die de selve Stadt zedert den Jare 1203, geleden heeft, totte laetste strenge Belegeringe ende Verlossinghe, ghevallen inden Jaere 1574. In desen tweeden Druck, boven vele vermeerderingen, vergroot met een derde Deel, inhoudende den staet ende Regeringe der Stad Leyden. Verciert met verscheyden Caerten ende Figuren. Met groote moeyten, uyt verscheyden Schriften ende Papieren by een vergadert, ende beschreven door I.I. Orlers, O.B.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112008

Vervaardiging

Maker Orlers, Jan Jansz
Datering 1641

Onderwerp

Trefwoorden topografie, geschiedenis, 1601-1650, Leiden
Minder informatie
Meer informatie