Uitklappen

Boek

Titel Tweede Deel. Begrypende de Gedenckwaerdigste saecken van tyd tot tyd aldaer voorgevallen sedert haere Stigtinge tot desen huydigen dag toe. Uyt originele Stucken, successive Stadts-Boecken en oude Aenteekeningen vergadert en t' samen gestelt by by Mr. Johan Schrassert, Raad en Secretaris der selver Stadt.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122763-2

Vervaardiging

Maker Schrassert, Johan
Datering 1732

Onderwerp

Trefwoorden topografie, geschiedenis, 1701-1750, Harderwijk, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie