Uitklappen

Boek

Titel Eerste Deel. Begrypende de Oude ende Uytterlijcke Gedaante der Stadt en Schependom. Als mede Haere Regeering, Gildens ende Burgerie. Mitsgaders Der selver Rechten, Vryheden ende Voorbaeten binnen en buyten. T'Samen-gesteld by Mr. Johan Schrassert, Raad en Secretaris der selver Stadt. Tweede Druck. Met Privilegie.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122763-1

Vervaardiging

Maker Schrassert, Johan
Datering 1732

Onderwerp

Trefwoorden topografie, geschiedenis, 1701-1750, Harderwijk, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie