Uitklappen

Boek

Titel Chronycke Van Leeuwenhorn, Voortyden ontrent der Sypen Gelegen in West-Vrieslandt over veel hondert jaeren verdroncken, met nog alle handelingen bedyckingen, ende inundatien, die van Anno 1552. tot Anno 1598. soo by die eerste bedyckers ende oock ten lesten van de Sype gheschiet zyn, gepractiseert, en eensdeels in ryme gestelt door den E. Dirrick Adriaensz Valcooch, Notarius publyck. Gevolgt naar den druk van 1599, en vermeerdert met een Kaart, en een Historie van Vroonen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122730-4

Vervaardiging

Maker Valcooch, Dirck Adriaensz
Datering 1740

Onderwerp

Trefwoorden topografie, geschiedenis, 1701-1750, Leeuwenhorn, Zijpe
Minder informatie
Meer informatie