Uitklappen

Boek

Titel Verhael Oft Corte Beschryvinghe Van 'tghene ghepasseert is inde seer treffelijcke ende vermaerde Belegheringhe Van 's-Hertoghen-Bosch. Hier by zijn gedaen, een generaele Kaerte van 'tgantsche Leger, ende voorts verscheyden particuliere van d'Approches van yeder Quartier in't bysonder. Alles met groote vlijt ende neersticheyt by-een ghebracht en op sijn juyste maten ghestelt Door Ieacqves Prempart Fransch Edelman, Ingenieur van den Coninck van Sweden.
Objectnaam boek
Objectnummer 00102270

Vervaardiging

Maker Prempart, Jacques
Datering 1630

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, belegering, belegering 's-Hertogenbosch in 1629, Staatse Leger (1579-1795), geschiedenis, 1601-1650, 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, Brabant, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie