Uitklappen

Boek

Titel Een Ghedenck-Boeck, Het welck ons Leert aen al het quaet en den grooten moetwil van de Spaingnaerden en haren aenhanck ons aen-ghedaen te ghedencken. Ende de groote liefde ende trou vande Princen uyt den Huyse van Nassau, aen ons betoont, eeuvvelick te onthouden. Speel-wijs in dicht ghestelt door Iacob Dvym.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112003
Reserveren

Vervaardiging

Maker Duym, Jacob
Datering 1606

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, poëzie, oorlogsfilosofie, 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie