Uitklappen

Boek

Titel Bevattende een Verhaal van Stads Grondlegginge, Waterstroomen, Vryheeren, Gelegendheid, Hooftneringe, Rechtsgebied, Handvesten, Regeeringe, Regeerders, Overdragten met andere Steden, Voornaame Gebouwen, Godshuysen, Schoolen, Geleerde-Mannen, verwisselde Regeeringe, Kerken, Kloosteren, Kapellen en beruchte vrome Mannen. Door J.W. Met schoone kopere Platen verciert.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122762-1

Vervaardiging

Maker Walvis, Ignatius
Datering 1714

Onderwerp

Trefwoorden topografie, geschiedenis, 1701-1750, Gouda, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie