Uitklappen

Boek

Titel Beschryvinge Der Stadt ende Meyerye Van 'sHertogen-Bossche. Vervatende des selfs begin, voortgangh ende wasdom, soo van Geestelijcke als Wereltlijcke Gestichten, oprechtingh van 't Capittel ende Collegien. Maniere van Regeeringe ende hare Privilegien, bevorderinghe haerder Bisdom ende Bisschoppen. Midtsgaders: Haerder Meyerye, ende de daer inne ghelegene Steden, Baronyen, Heerlijckheden ende Dorpen. Alles met grooten arbeyt uyt verscheyde Schriften ende Papieren te samen ghestelt, ter liefde sijns Vaderlandts. Door Jacobum van Oudenhoven.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122731

Vervaardiging

Maker Oudenhoven, Jacobus van
Datering 1649

Onderwerp

Trefwoorden topografie, geschiedenis, 1601-1650, 's-Hertogenbosch, Nederland
Minder informatie
Meer informatie