Uitklappen

Boek

Titel Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Meerendeels beschreeven door den Heer Du Mont, Baron de Carelskroon, Historischryver van zyne Keyzerlyke Majesteyt Karel VI. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Eerste Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122868

Vervaardiging

Maker Du Mont, Jean (baron de Carels-Croon) | Huchtenburgh, Jan van
Datering 1729

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), Nederland, België, Vlaanderen, Zuidelijke Nederlanden, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Eugenius (prins van Savoie), Marlborough, John Churchill
Minder informatie
Meer informatie