Uitklappen

Boek

Titel Nieuwe Verhandeling Der Kunst-Vuurwerken. Waarin niet slegts in het algemeen de beknopste, zuinigste en zekerste middelen tot het maken van allerly Vuurwerken aangewezen en geleert worden, maar ook wel inzonderheid getoont, wat vormen en werktuigen men tot dezelve noodig heeft; op wat wyze de hoedanigheid der beste ingredienten te kennen en te beproeven; hunne Maten en Gewichten te weten; dezelve naar hunne byzondere vereistens te mengen; de gemaakte Vuurwerken en Decoratien naar de beste orde te schikken en te plaatsen, en dezelve op de voordeligste en behaaglykste wyze uit te voeren. Waar achter gevoegt zyn twee Schetzen of Ontwerpen, als een tot een Vuurwerk voor de Vrede en de andere ter gelegenheid van de geboorte van een Vorst. Als mede het maken der Handgranaten. Alles na veelvuldige Proefnemingen en langdurige ondervinding ontworpen en uitgegeven door een Voornaam Liefhebber en Oeffenaar dier Kunst.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118123

Vervaardiging

Datering 1748

Onderwerp

Trefwoorden vuurwerk, siervuurwerk, feestelijkheden, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie