Uitklappen

Boek

Titel Nieuvven, Klare AstrologenBril, tot verstercking van veel schemerende ooghen, die niet wel en connen sien, die duystere Jesuyten Comeet-sterre: Onlanghs verschenen inden noordtwesten. Nae de Roomsche Judictie, ghenaemt Lybertas. Dat haer operatie ofte werkingh is, in desen tegenwoordighen Vrede-handel der geunieerde Provintien, met den Spaengiaert begonnen. Ghestelt in forme van Dialogus, ofte t'samensprekinghe tusschen twee personagien, d'eene ghenaemt, Meest elcken mensche, en d'ander zijn Ghebuyt. In dicht "ghestelt, Maer nicht "ghemelt: Door een liefhebber der vvaerheyd, ende Vaderlandtsche vryheydt. Proeft alle dingh, behoudt dat best"is: Oordeelt niet gheringh, voor dat het left" is.
Objectnaam
Objectnummer 00102452I

Vervaardiging

Datering 1608

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, poëzie, dialoog, jezuïet, diplomatie, 1601-1650, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie