Uitklappen

Boek

Titel Een Waerachtighe Beschrijvinghe,Vande heerlijcke ende Triumphante Incomste, vanden Marquis Spinola, ende zijne Bontgenooten, in wat maniere ende in wat staet hy ontfangen is geweest, daer hy door is gepasseert, tot in Schraven Haghe. Ionstige Leser dit meughdy int naervolghende verstaen ende bemercken.
Objectnaam boek
Objectnummer 00102452G

Vervaardiging

Datering 1608

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, intocht, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland, 's-Gravenhage, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spinola, Ambrogio
Minder informatie
Meer informatie