Uitklappen

Boek

Titel Eene Trouhertighe vermaninghe aen het Vereenichde Nederlandt, Om niet te luysteren na eenige ghestroyde ende versierde vreed-Articulen, Nu onlancx wt ghegaen ende ghestroyt. Beschreven door een Liefhebber der selve Vrijheyt. Ireneus Ammonius. Dienende tot eene Waerschouwinge voor alle vrome Christenen, eñ beminders van de Nederlandtsche Vrijheyt.
Objectnaam boek
Objectnummer 00102452D

Vervaardiging

Maker Reyd, Everhard van
Datering 1605

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, geschiedenis, 1601-1650, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie