Uitklappen

Boek

Titel Cort Verhael Van Den Aenslach ghedaen door de Rebellen van hare Hoocheden, op de stadt van Venloo, den 2 October 1606. Noch hoe ende in wat manieren, den Vyant de voorschreuen Stadt met schanden heeft moeten verlaten.
Objectnaam boek
Objectnummer 00102452A

Vervaardiging

Datering 1606

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, tijdsgeschrift, 1601-1650, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Zuidelijke Nederlanden, Limburg, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Venlo
Minder informatie
Meer informatie