Uitklappen

Boek

Titel Practijk des Landmetens; Leerende alle rechte ende kromzydige Landen, Bosschen, Boomgaerden, ende andere velden meten, soo wel met behulp des Quadrants, als sonder het selve. Mitsgaders alle Landen deelen in ghelijcke ende ongelijcke deelen op verscheyden manieren, met eenige nieuwe gecalculeerde Tafelen daer toe dienende. Gecomponeert door Johan Sems, ende Jan Pietersz Dou, gheadmitteerde Landtmeters. Vermeerdert met honderdt Geometrische Questien met haer Solutien. Door Sybrant Hansz. Rekenmeester tot Amsterdam.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112047

Vervaardiging

Maker Sems, Johan | Dou, Jan Pietersz | Cardinael, Sybrand Hansz
Datering 16??

Onderwerp

Trefwoorden landmeetkunde, meetkunde, 1601-1650, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie