Uitklappen

Boek

Titel Onderwys Van Militaire Evolutien, Gegrond Op De Regelen Der Tactique, Thans In Gebruik By De Militie Van Den Staat. In 't Hoogduitsch geschreeven Door Den Pruissischen Generaal De Saldern. In 't Nederduitsch vertaald, naar de nieuwe vermeerderde en verbeterde Uitgave, in 't Jaar 1786. En Met Ophelderingen en Aanmerkingen vermeerderd, Door J. G. Herbig, Luitenant in het Regiment van zyne Furstelyke Doorluchtigheid, den Heere Generaal Major, Prince van Hessen Darmstadt. Opgehelderd met 26, zo heele als halve vels Kopere Plaaten. Tweede Uitgaave. ...
Objectnaam
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Saldern, Friedrich Christoph von | Herbig, Johan George
Datering 1792
Minder informatie
Meer informatie