Uitklappen

Boek

Titel Onderwys Van Militaire Evolutien, Gegrond Op De Regelen Der Tactique. In 't Hoogduitsch geschreven Door Een Beroemd Generaal. In 't Nederduitsch vertaald, naar de nieuwe, vermeerderde en verbeterde Uitgave met Plaaten, Dresden 1786. En Met Ophelderingen, Aanmerkingen en Plaaten vermeerderd. Door J. G. Herbig, Luitenant in het Regiment van zyne Furstelyke Doorluchtigheid, den Heere Generaal Major Prince van Hessen Darmstadt.
Objectnaam
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Saldern, Friedrich Christoph von | Herbig, Johan George
Datering 1790
Minder informatie
Meer informatie