Uitklappen

Boek

Titel Verhandelinge Over De Straffe Van De Kruiwagen, Waar mede de Ruiters, Dragonders, Soldaten, en alle anderen in Dienst van den Staat, der Vereenigde Nederlanden zynde, tot Sergeanten en Wagtmeesters incluys, die van hunne Compagnien deserteren, worden gestraft. Opgesteld en in het licht gebracht door Mr. Joh. Jac. Van Hasselt, Advocaat voor den Hove Provinciaal van Gelderland en Auditeur Militair des Guarnisoens van de Stadt en het Quartier van Arnhem.
Objectnaam boek
Objectnummer 0238759

Vervaardiging

Maker Hasselt, Johan Jacob van
Datering 1769

Onderwerp

Trefwoorden militair recht, Staatse Leger (1579-1795), 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie