Uitklappen

Boek

Titel Nader Byvoegzel En Vermeerderingen Op Het Onderrigt Over het houden van Krygsraad in de Guarnisoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden. Benevens drie Regtsgeleerde Verhandelingen. De eerste, over het maken der Testamenten door den Volke van Oorlog voor de Auditeurs Militair in de Guarnisoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden; De tweede, over de gehoorzaamheid, die een Soldaat in dienst van den Staat der Vereenigde Nederlanden zyne Bevelhebberen moet bewyzen; De derde, over de XVIII. Wet in het Wetboek van den Keizer Justinianus, onder de Titul, De Poenis, Van De Straffen, voorkomende en luidende: Cogitationis Poenam Nemo Patitur: Niemand Word Wegens De Gedagten Gestraft. In welke een en ander verscheide vragen, zoo met relatie tot het Militaire als Civile voorgesteld, worden beäntwoord, en verder de straffen van een groot aantal misdaden, voornamentlyk in de Verhandelinge Over De Straffen Der Gedachten opgegeven, en met het Roomsch en Vaderlandsch Recht bevestigt. alles met een Register voorzien. By een gebracht en uitgegeven door Mr. Joh. Jac. Van Hasselt, Advocaat vor den Hove van Gelderland, en Auditeur Militair te Anhem
Objectnaam boek
Objectnummer 00238751

Vervaardiging

Maker Hasselt, Johan Jacob van
Datering 1765

Onderwerp

Trefwoorden militair recht, krijgsraad, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie