Uitklappen

Boek

Titel Verhandeling Over Het Ampt Der Geweldige Provoosten, In De Guarnisoenen Van Den Staat Der Vereenigde Nederlanden; Waarin Over Het Gevangen Nemen Der Misdadigers, Het Bewaren Der Zelve, De Gesteltheid Der Gevangenissen, Het Uitbreken Uit Dezelve, En Wat Verder Tot De Bediening En Zorge Van De Provoosten En Cipiers, Met Opzicht Tot De Gevangenen, Gehoort, En Wat Dezelve Daar Voor Kunnen Declareren, Omstandig Word Gehandelt: Alles ten nutte van Politiquen En Militairen Opgestelt en in 't licht gegeven door Mr. Joh. Jac. Van Hasselt, Practiserende Advocaat voor den Hover van Gelderland en Auditeur Militair des Guarnisoens van de Stad en het Quartier van Arnhem.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Hasselt, Johan Jacob van
Datering 1773

Onderwerp

Trefwoorden recht, militair recht, gevangeniswezen, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie