Uitklappen

Boek

Titel Recueil van de notabelste Besoignes ende Resolutien, Die in den Krijghsrade deser Landen voorgevallen, ende genomen zyn sedert den 3. Martii 1597., by den Griffier Anthoni van Dalen. In den jaare 1634., met den aanvangh sijnes dienstes, sorghvuldighlijck opgesoght, en van tijdt tot tijdt by een vergaadert, en ten dienste van alle Militaire Justicieren, soo by Acten, als sommire Extracten gedaan drucken, nu oversien en van veele fauten gecorrigeert, ende over een derdendeel vermeerdert. Met een Register waar de Legers geweest zijn, en van 's Landts Victorien. Den Derden Druck.
Objectnaam boek
Objectnummer 00238750

Vervaardiging

Maker Dalen, Anthoni van
Datering 1724

Onderwerp

Trefwoorden krijgsraad, legerorganisatie, Staatse Leger (1579-1795), 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie