Uitklappen

Boek

Titel Krychshandelinge. Ghedaen by den Heere van Praissac. Daer in gheleert wert hoe een Prince aengaen sal om oorlogh te voeren, een Legher op rechten, dat te doen marcheeren en logeeren: Om te doen vechten: De Steden verstercken ende die bewaren: Hoemen die overvalt door Petards, etc. Insghelijcx hoemen die belegheren, overweldighen ende uythongheren sal: van de bescherminghe tegen Petards, overrompelinghe ende verraderije: hoe men een belegh wederstaen sal, ende hem daer teghen beschermen: Oock te wachten voor uythongeren: Mede hoe men onderstant doen sal, oft den selven beletten: Tghebruyck van't Gheschut: d'Officien des krijchsvolcx: Van't Buscruyt en Vier-Wercken: Krijchs-Ordeninghe der Griecken: Krijchs-Ordeninghe der Romeynen: Ende maniere om alle soorten van Bataillons te stellen, &c. Overgheset uyt de Fransche Tale in Nederduyts, Door Zacharias Heyns.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 0233-1 convolute -00

Vervaardiging

Maker Du Praissac | Heyns, Zacharias
Datering 1623

Onderwerp

Trefwoorden krijgswetenschap algemeen, 17e eeuw, Europa
Minder informatie
Meer informatie