Uitklappen

Boek

Titel Practica et Arte di Cavalleria, Of Oeffeningh en Konst des Rydens, Leerende een Berijder de Paerden nae haer Natuer en Aert t'onderwijsen en af te richten; Desgelycks, Hoe hy desselve ten soodanigen eynde tot çierlijcke en wel-voegende Manieren gewennen sal. Ten bysonderen dienst van alle Liefhebbers der Adelycke Ryd-Konst, Op 't kortste in twee Deelen vervat, met byvoegingh van een Gebit-Boeck, Handelende van de Toomingh der Paerden, en wat daer aen dependeert. Door Christophorus Lieb. Nu vertaelt door Simon de Vries.
Objectnaam boek
Objectnummer CM0009

Vervaardiging

Maker Lieb, Christophorus | Vries, Simon de
Datering 1671

Onderwerp

Trefwoorden cavalerie, paardendressuur, paardrijkunst, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie