Uitklappen

Boek

Titel Den arbeid van Mars, Tweede Deel, Inhoudende de Stijl om allerlei Steden en Plaetsen te Bouwen en te Versterken, Volgens alle de verscheide wijsen die tot nu toe gevonden zijn, door de Geleerste Schrijvers, en Beroemste Krijgs-vernuftelingen die van dese Wetenschap hebben gehandelt, als Errard, Marolois, Freitach, Stevin, Dogen, Sardy, De Ville, en de Graef van Pagan. Waer de voordeelen en nadeelen van hare wijsen bygevoegt zijn, met vergelijking van hare Bouwingen nevens die des Autheurs; en een breede Redenkaveling voor en tegen 't gebruik der Onderwallen, en tweede Strijken, met de redenen des Schrijvers, voor de Strijken, en Moordgraven van sijne Plaetsen. Door Allain Manesson Mallet, van Parijs, Veld- en-Leger-meter des Konings van Portugael, genoemt, Sergeant Majoor des Geschuts in de Provintie van Alentejo, Uit het Frans vertaelt.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118900

Vervaardiging

Maker Manesson Mallet, Allain | Smallegange, Mattheus
Datering 1672

Onderwerp

Trefwoorden versterkingskunst, 1651-1700, Frankrijk, Nederland, Errard, Jean, de Bar-le-Duc, Marolois, Samuel, Freitag, Adam, Stevin, Simon, Dögen, Matthias, Sardy, Deville, Antoine, Pagan, Blaise François, comte de
Minder informatie
Meer informatie