Uitklappen

Boek

Titel Den Arbeid van Mars, Of Nieuwe Vesting-Bouw, soo wel Geregelde als Ongeregelde. In drie stukken verdeelt. Het eerste leert het bouwen van Geregelde Plaetsen, Vestingen en Buitenwerken, 't zy op het Papier, 't zy op het Veld, met de wijse van allerlei Platte-Gronden te trekken, en de beslote Steden te versterken; gesticht in Vlakten, in Dalen, op Bergen, in Moerassen; omringt van Poelen, Staende Wateren, Rivieren; of aen de Zee gelegen. Het tweede geeft verscheide Bouw-regelen om allerlei Steden te versterken, volgens Errard, Marollois, Fritach, Stevyn, Dogen, Sardy, Deville, Faber, en de Graef van Pagan, en maekt vergelijkking tusschen hare Bouwingen, en die des Autheurs. Het laetste toont de stoffen dienende tot het opwerpen van Wallen, Borstweringen, en Hoornwerken: verklaert de middelen om die te verdedigen; geeft de stijl om Belegering te leggen, Steden te beschieten, Afsnijdingen te maken, tot den Storm aen te vallen; en handelt om een Leger te schikken, met Nieuwe Bestieringen te oeffenen. Door Allain Manesson Mallet, van Parijs, Veld en Legermeter des Konings van Portugael, genoemt Sergeant Major van 't Geschut in de Provintie van Alentejo. Uit het Frans vertaelt.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118899

Vervaardiging

Maker Manesson Mallet, Allain | Smallegange, Mattheus
Datering 1672

Onderwerp

Trefwoorden versterkingskunst, 1651-1700, Frankrijk, Nederland, Errard, Jean, de Bar-le-Duc, Marolois, Samuel, Freitag, Adam, Stevin, Simon, Dögen, Matthias, Sardy, Deville, Antoine, Faber, Pagan, Blaise François, comte de
Minder informatie
Meer informatie