Uitklappen

Boek

Titel Het Nieuwe Licht Der Bosschieterye. Zijnde een volkomen Onderwijsinge van het Konstapelschap, soo ter Zee als te Lande, alles Schriftelijk opgelost, ende doorgaans ingebragt eenige Tafelen, daar door alle Exempelen seer vaardig ende gemakkelijk werden opgelost, sonder eenige Rekening. Noyt voor desen de Konstapels in eenige Boeken soo klaar en volkomen voorgeschreven. Door Gerrit Van Der Tollen, Mathematicus, eertijds voor Schipper ter Zee gevaren.
Objectnaam boek
Objectnummer 00117995

Vervaardiging

Maker Tollen, Gerrit van der
Datering 1701

Onderwerp

Trefwoorden artillerie, kanon, ballistiek, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie