Uitklappen

Boek

Titel Missive Van Een Regent in eene der Zuid-Hollandsche Steeden, Aan Een Lidt Der Regeering van een Stad in Noord-Holland, Met en over de Memorie Door Heeren Gedeputeerdens der Stadt Amsterdam, op het subject der Militaire Jurisdictie ter Vergadering Van Holland overgegeeven, den 28 January 1783. Benevens een Antwoordt op dezelve Missive, waarin voorkoomen: Diverse Extracten, Resolutien, Missivens, en andere egte Stukken, deeze Materie betreffende, en tot hier toe niet in het licht gegeeven.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118857

Vervaardiging

Maker G.H.
Datering 1783

Onderwerp

Trefwoorden militair recht, recht, militaire jurisdictie, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie