Uitklappen

Boek

Titel Tractatus De Jurisdictione Militari In Praesidiis Belgicis. Of Verhandelinge Over Het Gezag En Jurisdictie Der Militairen, In de Guarnisoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden. Strekkende tot een vervolg op Het Onderrigt de Judicio Militari in Praesidiis Belgicis Formando. Over het houden van Krygsraad in de Guarnisoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden. Regtelyk gededuceert en met verscheidene Resolutien, Advysen, en andere Stukken in het ligt gegeven, met bydoeninge van eenige Aantekeningen, haar relatie hebbende tot Militaire Zaken. Door Mr. Johan Jacob van Hasselt, Advocaat voor den Hove van Gelderland, en Auditeur Militair te Arnhem.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118696

Vervaardiging

Maker Hasselt, Johan Jacob van
Datering 1763

Onderwerp

Trefwoorden recht, militair recht, Staatse Leger (1579-1795), krijgsraad, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie