Uitklappen

Boek

Titel Historische Gedenk-Penningen Van Lodewyk den XIV. Vertonende al het voorgevallene onder de Regering van dien Koning Zedert zyne geboorte, tot op deze tegenwoordige Eeuwe: naar de Oorspronkelyke Medalien in 't groot, en de korte Historische beschryving, beneffens de verklaring van yder Penning en Opschrift, uit het Fransch in 't Nederduits overgebragt, Door J. Goeree.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118691

Vervaardiging

Maker Goeree, Jan
Datering 1712

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, penning, historische gedenkpenning, 1601-1650, 1651-1700, 1701-1750, Frankrijk, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland, Lodewijk XIV (koning van Frankrijk)
Minder informatie
Meer informatie