Uitklappen

Boek

Titel Ontwerp Ter Organizatie Van De Bataafsche Gewapende Burgermacht, Te Zamengesteld Door Eene Vergadering Van Gedeputeerden Uit De Onderscheiden Gewapende Burgercorpsen, In De Provintie Holland; Opgeroepen Door Het Committé Militair, Op Last Der Provisioneele Representanten Van Het Volk Van Holland, Gehouden in den Haag, 1795. Het eerste Jaar der Bataafsche Vryheid.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118697
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1795

Onderwerp

Trefwoorden burgerwacht, overheidspublicatie, 1751-1800
Minder informatie
Meer informatie