Uitklappen

Boek

Titel Eerste Beginselen In De Geometria Practica Et Architectura Militaris; Of Practicale Instructien In De Meet- En Krygsbouw-Kunde, En Korte Lessen. Om in deze Wetenschappen, in eenen Winter, op eene korte en gemakkelyke manier, veel te vorderen, en de gronden, tot de Practyk vereischt, te leggen; Vervat In II. Boeken, Zamengestelt door Conradus Zumbag Koesfelt, Med. en Stads Doct., Assess. Colleg. Med. & Chirurg. te Leiden; Lid der Koninglyke Societeit der Wetenschappen te Berlyn. Deze Druk vermeerdert, met een Byvoegzel en nieuwe Methode om te Fortificeren; uit het welke kan genomen worden de manier om meerder Defensie te hebben, ende om voor de Ricochet-schoten en het Enfileren merkelyk gedekt te zyn, enz. Met veel gemak en weinig onkosten te appliceeren aan onze hedendaagsche Forteressen, tot Conservatie van Menschen uitgedagt en gegeeven.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 251 F 12-0

Vervaardiging

Maker Zumbach von Coesfeld, Konrad
Datering 1757

Onderwerp

Trefwoorden versterkingskunst, geometrie, meetkunde, 1751-1800, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie