Uitklappen

Boek

Titel De Aloude Metzelwerken, Vergeleken Tegen De Hedendaagsche, Of Vertoog, Waarom De Zwaare Muuren, Van Dezen Tyd, Krachteloos En Bouwvallig Zyn, In Tegenoverstelling Van Die Der Ouden, Door Corn. Joh. Krayenhoff, Capitain Luytenant en ordinaris Ingenieur, ten Dienste der Verëenigde Nederlanden. Beoordeeld En Wederlegd, Door Cornelis Redelykheid.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 251 B 33-0

Vervaardiging

Maker Redelykheid, Cornelis
Datering 1775

Onderwerp

Trefwoorden versterkingskunst, civiele techniek, 1751-1800, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie