Uitklappen

Boek

Titel Joh. Lodew. Gottfrieds Historische Kronyck; Vervattende een Nauwkeurige en volkomene Beschrijvingh der aldergedenckwaerdigste Geschiedenissen des Weerelds, van den aenvangh der Scheppingh tot op 't Jaer Christi 1576. In een nette ordre gebragt na de verdeelingh der vier Monarchien, en de bondighste Jaer-rekeningh. Op nieuws vertaeld na den derden vermeerderden druck, met byvoegingh van de Historie der Reformatie in Duytschland: en een volkoomen Bladwijser aller voornaemste Saecken, Door S. de Vries. Met desselven Algemeene Historische Gedenck-Boecken, Van 't Jaer 1576. tot op 't Sluyten der Europische Vreede te Rijswijck, Anno 1697. Vercierd met een groote meenighte Konst-Figueren der bysonderste Historien; nevens d'eygentlijcke Afbeeldingen der beroemdste Monarchen, Keyseren, Koningen, Helden, Heldinnen, geleerde Mannen, Vrouwen, &c., op 't konstighste in Koper gesneeden na der selver oude Marmore Beelden, Munt-stucken, Zeegel-ringen,&c.
Objectnaam kroniek
Objectnummer 00118169

Vervaardiging

Maker Gottfried, Johann Ludwig | Vries, Simon de
Datering 1698

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, Oudheid, Europa, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie