Uitklappen

Boek

Titel Beschryving Der Nederlandsche Historipenningen: Of beknopt Verhaal van 't gene sedert de Overdracht Der Heerschappye Van Keyzer Karel Den Vyfden Op Koning Philips Zynen Zoon, Tot het sluyten van den Uytrechtschen Vreede, In de zeventien Nederlandsche Gewesten is voorgevallen: Gedaan en opgesteld Door Mr. Gerard van Loon. ...
Objectnaam
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Loon, Gerard van
Datering 1723
Minder informatie
Meer informatie