Uitklappen

Boek

Titel Vervolch Van De Nederlandsche Oorloghen, beroerten, ende Borgerlijcke oneenicheyden zedert de comste van den Cardinael Albertus van Oostenrijck tot den slach in Vlaenderen ende den aencleven van dien. Beschreven door Pieter Bor Christiaenszoon.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118136

Vervaardiging

Maker Bor, Pieter Christiaansz
Datering 1634

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie