Uitklappen

Boek

Titel Vervolch Vande Nederlantsche Oorloghen beroerten, ende Borgerlycke oneenicheyden zedert het innemen van Breda, met het Turfschip tot de comste van den Cardinael Albertus van Oostenrijck. toe warachtich en onpartijdelijck beschreven door Pieter Bor Christiaenszoon.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118150

Vervaardiging

Maker Bor, Pieter Christiaansz
Datering 1630

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie