Uitklappen

Boek

Titel P.C. Hoofts Nederlandsche Historien, Seedert de Ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Karel den Vyfden op Koning Philips zynen Zoon, Tot het einde der Landtvooghdye des Graven van Leicester. De Vierde Druk, Naar des Schryvers eigen handtschrift op ontallyke plaatzen verbetert, met des zelfs Leeven vermeerdert, en nu op nieu met meerder printen versiert. ...
Objectnaam
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Hooft, Pieter Corneliszoon
Datering 1703
Minder informatie
Meer informatie