Uitklappen

Boek

Titel Onderricht Voor De Officieren Die Zig In Den Veld-Dienst Zoeken Bekwaam Te Maken, Of Doch Den Veldtogt Met Nut Bywoonen Willen; Door Voorbeelden Uit Den Zevenjarigen Oorlog Opgehelderd, En Met De Nodige Plans Voorzien Door Johan Gotlieb Tielke, Capitein by de Cheurvorstel. Saxische Artillerie. Naar den vierde veel vermeerderden Druk uit het Hoogduitsch vertaald en met de nodige Byvoegzels vermeerderd. I. Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Tielcke, Johann Gottlieb
Datering 1790

Onderwerp

Trefwoorden artillerie, militair onderwijs, 1751-1800, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland, Duitsland
Minder informatie
Meer informatie