Uitklappen

Boek

Titel Publicatie Tegen de belemmering en verhindering der Wapen oeffening dezer Stads Schutterye En Exercitie- Genootschap, Op de Exercitie-plaats. Geärresteert by de Edele Groot Achtbare Heeren Burgemeesteren en Vroedschap de Stad Utrecht op den 7 july en van den Stadhuize (more solito) gepubliceert den 8 dito 1783.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116904
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1783

Onderwerp

Trefwoorden schutterij, exercitie, exercitiegenootschap, wapenoefening, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Utrecht
Minder informatie
Meer informatie