Uitklappen

Boek

Titel Leeven en Dood Der Doorlugtige Heeren Gebroeders Cornelis De Witt, Ruwaard van den Lande van Putten, enz. enz. En Johan De Witt, Raad Pensionaris van Holland en Westvriesland, enz. enz. Beschreven Door Emanuel vander Hoeven, Agent van hunne Hoog-Vorstelyke Doorlugtigheeden, den Regeerende Hertog van Saxen, Wyzenfelt, Querfort &c. &c. &c. Hof en Kamer-Agent van de Souveraine Douariere van Saxen Morsburg, &c. &c. &c. Dezen tweede Druk naaukeurig overzien, en veel vermeerdert; en in Hoofddeelingen verschikt.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116858

Vervaardiging

Maker Hoeven, Emanuel van der
Datering 1708

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, biografie, 1601-1650, 1651-1700, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland, Witt, Cornelis de, Witt, Johan de
Minder informatie
Meer informatie