Uitklappen

Boek

Titel Mr. Pieter Wils VVis-konstige Wercken: Bestaende in eenighe Meet-konstighe ende Hemel-klootsche aenteyckeningen, elck met hare verklaringhen ende bewijsen. Tot dienst van de Lief-hebberen der selver konst t'samen ghestelt.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116864
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wils, Pieter | Kinckhuysen, Gerard
Datering 1653

Onderwerp

Trefwoorden wiskunde, meetkunde, 1601-1650, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie