Uitklappen

Boek

Titel Merkwaardige Historische Beschryving Van Alle vreemde en onlangs eerst bekent gewordene Krygsvolkeren. Als van de Hussaaren, Panduuren, Croaaten, Heydukken, Tolpatsen, Insurgenten, Warasdynen, Slavoniers, Lycaniers, Morlakken, Raitzen, Wallachers, Uskoken, enz. Waarin derzelver Kenteken, Kleding, Zeden, Gewoontens, Wapenen, manier van Vechten, Godsdienst, Taale, en veele andere gedenkwaardige dingen, den toestand dezer Volkeren betreffende, vervat zyn. Uit echte en Schriftelyke berichten van deze Volkeren zelfs in 't Hoogduitsch beschreven, en daar uit in 't Nederduitsch Overgezet. Verdeelt in Vier Boeken, en Versiert met de Afbeeldingen der bovengemelde Volkeren.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116867

Vervaardiging

Datering 1745

Onderwerp

Trefwoorden leger, krijgswetenschap, uniform (militair), wapenuitrusting, krijgsgebruik, culturele antropologie, 1701-1750, Europa, Azië
Minder informatie
Meer informatie