Uitklappen

Boek

Titel Appendix Aen de Instructie vande Fortificatie en Bataillons, met een korte wederlegginge der Sustenu van H. Ruse Over de Hedendaeghsche Fortificatie. Uyt-gegeven door G. Melder. Waer in alleenlijck gerefuteert wort Rusii aenwijsinge der misverstanden van G. Melder. Door den selven G. Melder, Fortificatie en Bataillon Meester der Stadt Utrecht. Ten profijte en grondige kennisse der oprechte Lief-hebbers deser Konst wederleyt.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Melder, Gerard
Datering 1664

Onderwerp

Trefwoorden versterkingskunst, militaire bouwkunde, 17e eeuw, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie