Uitklappen

Boek

Titel Versterckinge des Vyf-Hoecks Met alle sijne Buyten-Werken, Door M. van Coehoorn, Collonel van 't Regiment Infanterie van de Heere Prince van Nassau, Erf-stadth: van Friesland &c. &c. &c. Gestelt tegens die van den Ingenieur en Capit: L. Paen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116766

Vervaardiging

Maker Coehoorn, Menno van
Datering 1682

Onderwerp

Trefwoorden versterkingskunst, militaire bouwkunde, 1651-1700, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie